Misja

Naszą misją jest wspieranie pozytywnego rozwoju ludzi i firm. Kolejność nie jest przypadkowa ponieważ to ludzie tworzą firmy i od nich zaczyna się sukces. Oferujemy wsparcie na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest rozwój ludzi i ich podejścia do pracy. W ramach organizowanych szkoleń bardzo często otwieramy oczy zarówno pracownikom jak i ich przełożonym na temat tego czym jest firma i jaką rolę pełnią w niej ludzie.

Druga płaszczyzna to wsparcie w działaniach marketingowych firmy. Pomagamy zaistnieć w internecie aby następnie wspólnie stawiać kolejne kroki prowadzące do pozyskiwania klientów i budowania marki.

Oprócz bezpośredniego wsparcia i ukierunkowanej pracy z konkretnymi firmami, tworzymy również projekty otwarte, których celem jest wsparcie dla konkretnych grup zawodowych np. branża turystyczna, branża gastronomiczna.

Każde działanie jakie podejmujemy ma prowadzić do celu jakim jest rozwój osób i firm, które z nami współpracują.

Robert Rzeszotarski